- เผยแพร่เครื่องอบแห้งที่ Sierra Leone ปี 2007


ความเป็นมา

การนำเทคโนโลยีการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ไปเผยแพร่ที่ประเทศเซียราลิโอน

เมื่อเดือนเมษายน 2549 Dr. Floris Van de Pol จาก Royal Tropical Institute ประเทศ เนเธอแลนด์ ซึ่งเป็นหน่วยงานให้ความช่วยเหลือกับประเทศอัฟริกา ได้เดินทางมาเยี่ยมชมเครื่องอบแห้งแบบกรีนเฮาส์ ซึ่งผมได้สร้างและน้อมเกล้าถวายฯ เพื่อไว้ใช้ในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา Dr. Floris Van de Pol เดินเข้าไปภายในเครื่องอบซึ่งภายในมีอุณหภูมิ 50-60 °C แกก็บอกทันทีว่าน่าจะเหมาะสมกับการนำไปใช้ในอัฟริกา เพราะมันร้อนจนแกอยู่ภายในได้ 2-3 นาที ก็ต้องรีบเดินออกมาภายนอก Dr. Floris Van de Pol บอกว่าจะพยายามหาทุน เพื่อให้ผมสร้างเครื่องอบแห้งให้กับประเทศอัฟริกา

รูปที่ 1 ดร. Floris Van de Pol กับผู้เขียน หน้าเครื่องอบแห้งแบบกรีนเฮาส์


หลังจากนั้นในเดือนตุลาคม ผมได้รับอีเมล์จาก Dr. Floris Van de Pol ว่าหาเงินให้ผมเป็นค่าเครื่องอบแห้งและค่าเดินทางไปติดตั้งเครื่องอบดังกล่าวที่ประเทศ Sierra Leone ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของทวีปอัฟริกาได้แล้ว ผมรีบจัดการสร้างเครื่องอบแบบกรีนเฮาส์และแบบอุโมงค์ลมอย่างละ 1 เครื่อง โดยให้คุณเฉลิมชัย งามดี ช่างเทคนิคของภาควิชาฟิสิกส์รีบทำการสร้างส่วนประกอบของเครื่องอบทั้งสอง จากนั้นติดต่อหาบริษัทเพื่อส่งของไป Sierra Leone

ติดตามบทความฉบับเต็มได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0B8DPBxf33AI_YTFzW...

รูปกิจกรรมในการเผยแพร่โดยศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉายและทีมงานได้ทำการติดตั้งเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดมที่ เซียร่าลีโอน ในเดือนมกราคมปี ค.ศ. 2007

รูปที่ 1 การสร้างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดม


รูปที่ 2 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดมที่สร้างเสร็จแล้ว

รูปที่ 3 ทดสอบการอบแห้งผลิตภัณฑ์โดยการอบขิง