- การเผยแพร่เครื่องอบแห้งแบบพาราโบล่าโดม ใน กัมพูชา พม่า เวียดนาม อินโดนีเซีย และ อินเดีย


ห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ได้ร่วมกับ Covestro Co., Ltd., Germany ทำการเผยแพร่เครื่องอบแห้งแบบพาราโบล่าโดมใน กัมพูชา พม่า เวียดนาม อินโดนีเซียและอินเดีย โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก KFW-DEG (the German Development Bank) และ Covestro


รูปที่ 1 พาราโบล่าโดมในประเทศกัมพูชา, 2015

รูปที่ 2 พาราโบล่าโดมในประเทศอินเดีย, 2015

รูปที่ 3 พาราโบล่าโดมในประเทศเวียดนาม, 2016

รูปที่ 4 พาราโบล่าโดมในประเทศพม่า, 2016

รูปที่ 5 พาราโบล่าโดมในประเทศอินโดนีเซีย, 2016