- การเผยแพร่เครื่องอบแห้งแบบพาราโบล่าโดมให้แก่ผู้ผลิตกล้วยตากรายย่อยในอำเภอบางกระทุ่ม จ. พิษณุโลก ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษณ์พลังงาน ปี 2014-2015


ห้องปฎิบัติการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ได้ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษณ์พลังงานดำเนินการจัดสร้างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดมให้กับผู้ผลิตกล้วยตากรายย่อยใน อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โดยผู้รับการสนับสนุนต้องออกค่าใช้จ่ายบางส่วน สำหรับรายละเอียดของโครงการดูได้จากเอกสาร "บางกระทุ่มโมเดล"


รูปที่ 1 ตัวอย่างเครื่องอบแห้งแบบพาราโบล่าโดมที่สร้างในโครงการ