ติดต่อเรา

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต. พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-270761, 081-9447273
โทรสาร 034-271189
อีเมล solarlabsu@gmail.com